https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715918440.A.6FA.html

RT 請問這個情況是常見的嗎 可以替QQ嗎….. https://i.imgur.com/F69V9lD.jpeg

委託失敗:此帳號只看盤電子不下單,如有問題請洽營業員 by
 
LaLaplace : https://i.imgur.com/ym9Q6mA.jpeg 05/17 12:55
委託失敗:此帳號只看盤電子不下單,如有問題請洽營業員 by
LaLaplace : https://i.imgur.com/bWlUyyq.jpeg 05/17 12:55
委託失敗:此帳號只看盤電子不下單,如有問題請洽營業員 by
LaLaplace : https://i.imgur.com/4rL5byr.jpeg 05/17 12:55
委託失敗:此帳號只看盤電子不下單,如有問題請洽營業員 by
 

 

net8762000 : 太久沒交易就會有因為我也有過 05/17 13:35
你是我第一個見到跟我一樣的
net8762000 : https://i.imgur.com/i2kuovY.png 05/17 13:35
委託失敗:此帳號只看盤電子不下單,如有問題請洽營業員 by
 

 

tokerori : 跟你一樣 幫QQ https://i.imgur.com/IDSDv8w.jpeg 05/17 15:19
委託失敗:此帳號只看盤電子不下單,如有問題請洽營業員 by
arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()